ขั้นตอนของเรา

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์และคุณลักษณะเฉพาะ

สร้างความเข้าใจในธุรกิจและวิถีแนวทางทางธุรกิจของลูกค้า
ได้รับมอบหมายอำนาจจากลูกค้าให้ดูแลและรับผิดชอบขอบข่ายงานในด้าน
ค่าตอบแทน, กระบวนการข้อมูลต่างๆและประวัติส่วนตัวที่ต้องการของผู้บริหาร
การพัฒนาแบบแผนการเลือกเฟ้นหาบุคลากร
ตรวจสอบและลงชื่อเข้าใช้ในแผนบริการเลือกเฟ้นและค้นหาบุคลากรกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2: วินิจฉัยและประเมินผู้สมัคร

สรุปและส่งผลการสรุปไปที่แผนกทรัพยากรบุคคล
จำแนกผู้สมัคร
คัดกรองและประเมินผู้สมัคร
คัดเลือกผู้สมัครและนำเสนอ

ขั้นตอนที่ 3: การสัมภาษณ์

อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสัมภาษณ์ผู้สมัครครั้งแรก
รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและผู้สมัคร
ดำเนินการตรวจสอบเอกสารอ้างอิง
เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่จะได้รับการสัมภาษณ์
ติดตามผลตอบรับจากลูกค้าและผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 4: นำเสนอ, เตรียมเอกสารอ้างอิงและทำสรุป

ติดต่อประสานงานกับผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย
เจรจาตกลงค่าตอบแทนและสวัสดิการทั้งหมด
แจ้งรายละเอียดข้อเสนอให้กับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก
ส่งเอกสารหนังสือการจ้างงานฉบับร่างกลับไปยังลูกค้า
เตรียมความพร้อมของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเกี่ยวกับการลาออกจากที่เดิมและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อเสนอที่ให้ไป

ขั้นตอนที่ 5: สรุปผลปิดท้าย

ติดต่อกับผู้สมัครแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทุกอย่างราบรื่นสำหรับฝ่ายบริหาร
ติดตาม ติดต่อ ดูแล ลูกค้าและผู้สมัคร จนกระทั่งผ่านช่วงทดลองงาน / ระยะเวลาค้ำประกัน