ติดต่อเรา

่งอีเมลถึงเรา

ที่อยู่ของเรา:

Kensington Associates Recruitment
(Thailand ) Ltd.

สมัครงาน  บริษัท เคนซิงตัน แอสโซซิเอท (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4  ห้อง 4/1  อาคารบางกอกสหประกันภัย (บียูไอ)

เลขที่  175-177  ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร   10500   ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-634-8884-8

หมายเลขโทรสาร : 02-634-8883

อีเมล์: info@kensington.co.th

แผนที่บริษัทฯ:


View Larger Map